Pogoń za pieniądzem – Bardzo Popularny , model rodziny żyjącej na wysokim poziomie.

Ostatnimi czasy zaczyna być bardzo popularny model rodziny żyjącej na wysokim poziomie finansowym.
Chęć zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych członków rodziny dominuje życie ludzi.
Źródło : Internet
Nie ma w tym zupełnie nic złego, ale pod warunkiem, że nie jest to jedyna wartość, jakiej podporządkowujemy swoje życie. Wiele osób w pogoni za dobrobytem zapomina o tym dla kogo ten dobrobyt chce zdobyć. Na pierwszy plan wysuwa się kariera zawodowa, później dopiero znajduje się odrobina miejsca dla bliskich.
Badania socjologów ukazują, że wiek rozrodczy kobiet przesunął się z wieku 20 – 22 lat na 24 – 28. Powodem, dla którego taka sytuacja ma miejsce jest chęć „zrobienia kariery” i osiągnięcia stabilizacji finansowej w możliwie jak najmłodszym wieku. Coraz więcej kobiet w USA decyduje się na adopcję kilkuletniego dziecka będąc w wieku powyżej lat trzydziestu. Często są to kobiety samotne, które poprzez adopcję chcą w jakiś sposób udowodnić sobie własną wartość jako kobiety i choćby trochę odzyskać to co utraciły w latach wcześniejszych swojego życia.
Jest to o tyle niepokojące zjawisko, że w myśl definicji rodziny, ta powinna mieć w swoim składzie dwoje dojrzałych rodziców, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
Badania przeprowadzone przez UŚ w 1991 roku wykazują, że ponad 60% obserwowanej młodzieży niedostosowanej społecznie wychowywało się  w rodzinie o zakłóconej strukturze, czyli w rodzinach rozbitych, niepełnych, gdzie obecny był tylko jeden rodzic lub w rodzinach rekonstruowanych.
Z drugiej strony złe warunki finansowe równie niekorzystnie wpływają na stosunki panujące w społeczności rodzinnej.
Bieda może być jednym z czynników prowadzących do przestępstwa lub załamania nerwowego, a to z kolei może wieść do ucieczki w złudny świat alkoholu, narkotyków lub innych używek.
Moda na zarabianie szybko dużych pieniędzy i robienie kariery może być zagrożeniem dla współczesnych struktur życia rodzinnego. W zapomnienie odchodzą wartości więzi emocjonalnych w rodzinie, zanika instynkt rodzicielski. Tworzą się nowe obyczaje, odbiegające nieco od tradycyjnych. Dziecko wychowane w oderwaniu od uczucia rodzinnego ciepła, z powodu ciągłego zabiegania rodziców nie jest w stanie przejąć odpowiednich wzorców wychowawczych i kiedyś samo mając rodzinę nie będzie w stanie ich przekazać swoim dzieciom.
Strona główna | Spis treści
Udostępnij na:
Updated: Marzec 30, 2019 — 8:21 am

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *