Kategoria: Motywacja : Informacje ogólne

Motywacja jest to termin ogólny, i odnosi się on do wszystkich procesów związanych z rozpoczynaniem,kierowaniem i podtrzymywaniem,działań fizycznych i psychicznych. 
Termin ten pochodzi od łac.  Czasownika movere? poruszać (się).Psychologia twierdzi,że wszystkie organizmy żywe? poruszają się w kierunku pewnych bodżców i działań,oraz unikają innych,zgodnie z tym, co dyktują im ich upodobania i awersje.
Motywacja jest to twój stan gotowości do podejmowania określonych działań. Na przykład : Jeśli dostaje od przyjaciół propozycję spędzenia wieczoru w sposób ciekawy, myślę o tym, jak miło spędzę czas, Jestem zmotywowany do spędzenia wieczoru z nimi.
Jeśli chodzi o motywowanie jako element zarządzania firmą, jest to takie wykorzystanie psychologicznych mechanizmów motywacji, które przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy i przyczyni się do sukcesów rynkowych firmy. 
Motywator jest to coś co nas motywuje.

Źródła motywacji : Motywacja

⊗ Źródła motywacji Wg Clarca Hulla (1943 , 1952) większość ważnych zachowań jest motywowana przez czynniki wewnętrzne (popędy) . Są to wewnętrzne stany , które pojawiają się w odpowiedzi na potrzeby fizjologiczne . Organizm dąży do utrzymania stanu równowagi (homeostazy) mając na względzie warunki biologiczne. (Temperatura ciała , dopływ energii).  Popędy uaktywniają się w sytuacji braku równowagi […]

Udostępnij na:

Motywacja : Informacje

⊗ Motywacja : Informacje ⊗ Motywacja Motywacja jest to termin ogólny, i odnosi się on do wszystkich procesów związanych z rozpoczynaniem,kierowaniem i podtrzymywaniem,działań fizycznych i psychicznych.  Termin ten pochodzi od łac.  Czasownika movere? poruszać (się).Psychologia twierdzi,że wszystkie organizmy żywe? poruszają się w kierunku pewnych bodżców i działań,oraz unikają innych,zgodnie z tym, co dyktują im ich upodobania i awersje. […]

Udostępnij na: