Kategoria: Źródła motywacji

Wg Clarca Hulla (1943 , 1952) większość ważnych zachowań jest motywowana przez czynniki wewnętrzne (popędy) .
Są to wewnętrzne stany , które pojawiają się w odpowiedzi na potrzeby fizjologiczne .
Organizm dąży do utrzymania stanu równowagi (homeostazy) mając na względzie warunki biologiczne. (Temperatura ciała , dopływ energii).  Popędy uaktywniają się w sytuacji braku równowagi lub napięcia . 
Pobudzają organizm do podjęcia działania w kierunku redukcji usunięcia dyskomfortu i przywrócenia stanu równowagi . 
Po jego osiągnięciu organizm zaprzestaje działania Eksperymenty naukowe i życiowe doświadczenie pokazuje jednak , że nie wszystkie działania wynikają z bodźców wewnętrznych . 
Zachowywanie motywowane jest również przez podniety , czyli bodźce zewnętrzne bądź nagrody , które nie łączą się bezpośrednio z potrzebami biologicznymi : przeglądanie do późna w nocy stron www (podnieta) zamiast się wyspać (wewnętrzna potrzeba) . Jak widać u podstaw zachowania leży kombinacja wewnętrznych i zewnętrznych źródeł motywacji. 
Teoria odwrócenia kierunku ? Michael Apter (1989 , 2001) i współpracownicy , odrzuca koncepcje motywacji rozumianej jako redukcja napięcia . Zastępuje to hipotezą istnienia czterech par stanów meta motywacyjnych , które są źródłem różnych wzorców motywacji. Pary te są oparte na zasadzie przeciwieństw. Wg tej teorii , w jednej chwili tylko jeden z dwóch stanów z pary może być podstawą działania . Każda para jest  definiowana przez stany motywacyjne wzajemnie się wykluczające np :
Opozycja dopasowanie –  autonomia , koncentracja na uczuciach własnych ? koncentracja na uczuciach innych.itd
Teoria odwrócenia kierunku nazywa się tak dlatego , że wyjaśnia motywację ludzi poprzez odwołanie się do zwrotów w kierunku przeciwstawnych wobec siebie stanów .Teoria ta głosi również , że człowiek zawsze znajduje się w jednym ze stanów danej pary ? nigdy w obu.

Nothing Found

Try a new keyword.