Manipulacja w motywowaniu

Manipulacja w motywowaniu
Czyli nieetyczne techniki wywierania wpływu , są często drogą na skróty. Niezależnie czy są stosowane świadomie , czy nie , zawsze przynoszą negatywne konsekwencje np.
Utrata zaufania
Ochłodzenie relacji
Spadek autorytetu
Ograniczenie przepływu informacji
Niszczenie pracy zespołowej
Popsuta atmosfera
Podwyższona rotacja pracowników
Niepewność
Podejrzliwość
Koszty manipulacji zawsze są wysokie i wprowadzają firmę na równie pochyłą . Są również najbardziej rażącym znakiem niskich kompetencji menadżera
Niska piłka
Zaangażowanie pracownika poprzez obietnice , których spełnienie jest następnie przeciągane w czasie (odwlekany awans/podwyżka) , lub posiada niższą os zapowiedzianej wartość).
Reguła wzajemności
Archetypem menadżera używającego tej reguły jest Don Corleone w Ojcu Chrzestnym .
Chodzi w tej regule o dokonywane przez przełożonego przysługi , nie z wyższej potrzeby , lecz z wyrachowania.
Pracownik czuje się potem zobowiązany do odwzajemnienia się przełożonemu (praca po godzinach , dodatkowe zlecenia bez dodatkowego wynagrodzenia , itp.)
Drzwiami w twarz
Jest to technika rodem z negocjacji. Polega na złożeniu / obwieszczeniu nie możliwego do zrealizowania oczekiwania (np. niewiarygodne wysokie plany sprzedaży). Gdy druga strona odmawia , przełożony pozornie wycofuje się , i składa po jakimś czasie niższą i bardziej przystępną ofertę . Pracownicy są zadowoleni , wydaje im się , że uzyskali ustępstwo , gdy tymczasem realizują poziom oczekiwań założonych na samym początku tej gry.
Wyższa instancja
Odwołanie się menadżera do własnego przełożonego (zarządu) , tradycję firmy , lub obowiązujące procedury , w celu uniknięcia spełnienia postulatu podwładnego ” Zarząd nigdy na to się nie zgodzi.
Reguła niedostępności
“Daje Ci szansę , ale musisz się zdecydować dzisiaj” “Jeśli nie chcesz tego stanowiska , to czeka już na nie połowa biura”
Huśtawka emocjonalna
Technika ta polega na przekazaniu pracownikowi bardzo stresującej informacji . Po jakimś czasie następuje dementi – informacja dotyczy kogoś innego . Uwolniony od nieprzyjemnych emocji pracownik wpada w stan , w którym traci na moment normalną czujność i w efekcie zgadza się na zadania , których normalnie by nie wykonał , lub udziela informacji , których zwykle nie zdradza.
Nieszczerość
Nieszczere bądź rutynowe pochwały . Rankingi , które załatwieniu określonych spraw są otwarci i relacyjni , po ich osiągnięciu , narzucają twardy styl zarządzania i swój , jedynie słuszny punkt widzenia.
Boicie się
Dzielenie zespołu na frakcje i stymulowanie niezdrowej rywalizacji między nimi.
Deprecjacja
Dyscyplinowanie bez powodu w celu przestraszenia podwładnego i odebrania mu pewności siebie , aby stał się bardziej potulny i skłonny do zgody na większe wymagania.
Wszystko albo nic
Stawianie w sytuacji bez wyjścia.
Autodeprecjacja
Odwrócenie naturalnej hierarchii w firmie . Szef zachowuje się jak podwładny potrzebujący wsparcia i pomocy od własnych podopiecznych . Prowadzi to do utraty poczucia bezpieczeństwa przez podwładnych , utraty autorytetu przełożonego , zaburzenia wzorców podległości w zespole i zmniejszenia jego skuteczności.
Wzbudzanie poczucia winy
Powodowanie w ukryty sposób sytuacji , w której podwładny narazi na kłopoty swojego przełożonego . Osoby , które wyrządziły komuś szkodę , są bardziej uległe na prośby pokrzywdzonego.  W tym przypadku szefa żądającego niesłusznej rekompensaty .
Uległość wywołana nieprzyjemnymi emocjami
Wykorzystywanie chwilowego zażenowania , przeżywania niepowodzenia , okresowej słabszej dyspozycji do eskalacji żądań.
Fałszywy dobry nastrój
Wprowadzenie z premedytacją podwładnego w dobry nastrój , osłabienie przez to jego czynności i uzyskanie w tym stanie zobowiązań , na które normalnie nie uzyskałby zgody.
Wzbudzanie sympatii
Wykorzystywanie efektu aureoli , wzbudzanie z wyrachowaniem sympatii , w celu łatwiejszego uzyskiwania ustępstw i realizacji próśb.
Społeczny dowód słuszności
Jednocześnie przekonywanie kilku osób połączone z kłamstwem , że pozostali już się zgodzili.
Źródła motywacji
Psychologiczne teorie motywacji
Prawa motywowania
Manipulacja w motywowaniu
Trzy główne motywacje
Narzędzia motywacji
Aktywność osobista
Wyzwalanie automotyw
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Działanie stresu
Rodzaje stresu
Jak sobie radzić ze stresem
Strona główna
 Spis treści
Udostępnij na: