Narzędzia motywacji

Narzędzia motywacji
 • Organizowanie wspólnych spotkań dla pracowników o charakterze towarzyskim i rekreacyjnym 
 • Poprawianie fizycznych warunków pracy
 • Specjalna promocja dla pracowników szkolących się 
 • Wspieranie różnych form dialogu między zarządem a pracownikami 
 • Zapewnienie korzyści w ramach zaplanowanej kariery pracowników 
 • Budowa odpowiedniej kultury organizacyjnej 
 • Wydawanie w firmie gazety wewnętrznej i rozwijanie innych mediów ułatwiających komunikację między pracownikami 
 • Budowa pomieszczeń umożliwiających rekreację fizyczną 
 • Zapraszanie byłych pracowników firmy na różne spotkania i imprezy
 • Promocja specjalnych form organizacji pracy np . koła jakości
 • Stypendia dla osób uczących się 
Motywacja zewnętrzna
Motywacja zewnętrzna to pragnienie angażowania się w działania w celu osiągnięcia zewnętrznych rezultatów swoich zachowań np. nagrody .
Motywacja wewnętrzna
Motywacja wewnętrzna to pragnienie zaangażowania się w działanie dla samego działania , nie ze względu na zewnętrzne skutki np . nagrodę.
Ten rodzaj motywacji ma swoje źródła w wewnętrznych właściwościach osoby , na przykład cechach osobowościowych i zainteresowaniach.
Źródła motywacji
Psychologiczne teorie motywacji
Prawa motywowania
Manipulacja w motywowaniu
Trzy główne motywacje
Narzędzia motywacji
Aktywność osobista
Wyzwalanie automotyw
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Działanie stresu
Rodzaje stresu
Jak sobie radzić ze stresem
Strona główna
 Spis treści
Udostępnij na: