Prawa motywowania

Prawa motywowania
Aby motywować innych , sami musimy mieć motywacje 
Podstawowe prawo mówi o tym , że aby móc motywować inne osoby należy przede wszystkim zadbać o automotywację .
Jest niemożliwe motywowanie innych przy nie spełnianiu tego warunku . To entuzjazm i zaangażowanie menedżera daje impuls i wzór innym do pracy. 
Motywacja wymaga celu 
Motywacja jest ściśle związana z celem , który stoi przed osobą . To poczucie sensu , ważności i atrakcyjności zadania powoduje , że dąży do jego efektywnej realizacji .
Motywacja nie trwa wiecznie 
Motywowanie to ciągły proces , który musi być stale monitorowany przez menedżera i aktywnie prowadzony.
Motywacja wymaga uznania
Podstawową i kluczową sprawą jest udzielanie aprobaty i uznania dla działań i zachowań wykonywanych przez podwładnego .
To potwierdzenie poprawności wykonywanej pracy i docenienia starań.
Współuczestniczenie motywuje
Bardzo motywującym czynnikiem jest współuczestnictwo . Poczucie , że jest się częścią zespołu nie tylko ze względu na wykonywane działanie , ale również na możliwość współdecydowania , tworzenia planów , wyznaczania celów itp.
Motywuje nas poczucie rozwoju
Jednym z najbardziej motywujących czynników jest możliwość samorozwoju , zdobywania nowych kompetencji , wiedzy i doświadczenia , to główny motor działania . Poczucie celowości i sensu . Dodatkowo zapobiega popadaniu w rutynę . 
Wyzwanie jest motywujące tylko wtedy , gdy możesz wygrać
Wyzwania inspirują ludzi do uzyskiwania lepszych wyników . Ale trzeba pamiętać , że wyzwanie motywuje tylko wtedy , gdy istnieje szansa na to , że mu sprostamy , że odniesiemy sukces . Stawianie nierealistycznych celów nie jest motywujące . Jedynie ci akwizytorzy , którzy mają szansę osiągnąć założony cel zmobilizują wszystkie siły , żeby go osiągnąć . szczególnie , jeśli czeka ich nagroda . Aby praca dla danego człowieka była dla niego większym wyzwaniem , należy mu zlecić do wykonania największe zadanie , jakiemu ta osoba jest w stanie sprostać . Z odpowiedzialnością , jaką wówczas ponosi musi się oczywiście wiązać odpowiednie uznanie osiągniętych przez niego wyników.
Każdego coś motywuje
Prawo to mówi o tym , że każdego człowieka można zmotywować . Należy jednak pamiętać , że to , co jest motywujące dla jednych może być wręcz demotywujące dla innych . Celem menedżera jest rozpoznać potrzeby pracownika i odpowiednio dodać motywatory.
Przynależność do grupy motywuje
To prawo podkreśla jak ważne jest dla człowieka poczucie przynależności do grupy . To bardzo istotny aspekt , nie tylko ze względu na osobiste samopoczucia i komfort pracownika , ale również dla efektywności pracy zespołu . Im mniejsza grupa , do której człowiek należy , tym większa lojalność , motywacja i starania .
Źródła motywacji
Psychologiczne teorie motywacji
Prawa motywowania
Manipulacja w motywowaniu
Trzy główne motywacje
Narzędzia motywacji
Aktywność osobista
Wyzwalanie automotyw
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Działanie stresu
Rodzaje stresu
Jak sobie radzić ze stresem
Strona główna
 Spis treści
Udostępnij na: