Psychologiczne teorie motywacji

Psychologiczne teorie motywacji
Jest to stopniowe zaspokojenie kolejnych potrzeb , sprawia , że następne stają się pierwszoplanowe. Według tej teorii ludzie są zmotywowani do działania tylko wtedy , gdy praca umożliwia lub ułatwia im zaspokojenie danej potrzeby .
Jeśli rezultat jakiejś pracy nie przybliża do zaspokojenia istotnej dla danego człowieka potrzeby , nie można mówić , że jest motywująca.
Ludzie różnią się tym , jakie potrzeby są dla nich na danym etapie życia najważniejsze. Dla kogoś kto ma gdzie mieszkać , ma ustabilizowaną sytuację rodzinną i majątkową , zaspokajanie potrzeb bytowych może mieć znaczenie drugorzędne . 
Ale sytuacja prawdopodobnie zmieni się , jeśli np. , osoba ta straci pracę. Dla osoby startującej w dorosłe życie , uniezależniającej się od domu rodzinnego podstawy własnego bytu mogą mieć znaczenie główne.  Ale jeśli jest to osoba wyposażona przez rodziców w kapitał , dzięki któremu nie martwi się o byt , praca dająca możliwość realizowania innych jej potrzeb okaże się motywująca. Potrzeby fizjologiczne , bezpieczeństwa i społeczne (przynależności), A. Maslow nazywa podstawowymi , a potrzeby uznania (szacunku) i samorealizacji ? porzebami wyższego rzędu.
Potrzeby bezpieczeństwa
Kiedy potrzeby fizjologiczne są zaspokojone , człowiek koncentruje się na bezpieczeństwie i zapewnieniu bezpieczeństwa w przyszłości .
W warunkach organizacji potrzeby te mogą odnosić się do : Bezpiecznych warunków pracy (np . pracownik rozważa taką formę docierania i powrotu z pracy , która nie narazi go na zaczepki na ulicy), podwyżek wyrównujących inflację , stabilności zatrudnienia (rozpatruje taką formę zatrudnienia , która daje mu maksimum gwarancji , a również minimalizuje podatki) , dodatkowych korzyści (np opieka zdrowotna , składki emerytalne , inne).
Potrzeby fizjologiczne : Są to podstawowe potrzeby wszystkich ludzi
Obejmują one :
Zaspokojenie potrzeby snu , głodu , pragnienia , utrzymania odpowiedniej temperatury , możliwości schronienia się przed zimnem , gorącem , wilgocią , unikanie bólu , zaspokojenie popędu płciowego. W pracy potrzeby te dotyczą : np. płacy , wystarczającej na zaspokojenie potrzeb bytowych ; warunków pracy umożliwiających utrzymanie optymalnej temperatury , przerwy na odpoczynek .
Potrzeby przynależności
Nie musząc martwic się o odpowiedni poziom poczucia bezpieczeństwa ludzie poszukują relacji z innymi , przyjaźni , akceptacji , przywiązania . Na niwie prywatnej podstawowym przejawem potrzeb społecznych jest budowanie i pielęgnowanie relacji rodzinnych oraz życie towarzyskie. 
W warunkach organizacji potrzeby te mogą odnosić się do :
Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi w ciągu pracy , wykonywania pracy w zespole , bycia akceptowanym przez współpracowników , pozostawania członkiem większej społeczności , jaką jest biuro , firma .
Potrzeby uznania / szacunku
Kiedy potrzeby społeczne są zaspokojone człowiek jest skoncentrowany na własnym statusie , szacunku , jakim jest obdarzany , prestiżu , jakim się cieszy , na doświadczeniu tego , że inni rozpoznają i doceniają jego osiągnięcia oraz odczuwaniu samozadowolenia .
W warunkach organizacji potrzeby te mogą odnosić się do tego , że : pracownik przyjmuje nadawane mu tytuły , uważa za adekwatne miejsce zajmowane przez siebie w hierarchii firmowej , przyjmuje aprobatę po zrealizowaniu wyzwań , uczestniczy w podejmowaniu decyzji , oczekuje premii finansowych za zasługi , chce być doceniany za osiągnięcia.
Potrzeby poznawcze
Są to potrzeby rozwoju , zdobywania nowej wiedzy , umiejętności , większego doświadczenia , podwyższania kwalifikacji , głębszego rozumienia procesów życiowych i biznesowych , zmiany w ogóle.
Potrzeby estetyczne
Potrzeby harmonii , piękna i ergonomii
Potrzeby samorealizacji
Ten poziom potrzeb to pełna możliwość rozwoju własnego potencjału . W tym celu człowiek dąży do realizowania planów , dbałości o życie w zgodzie z ważnymi dla niej wartościami (np. dbałość o zdrowie – naturalna żywność , profilaktyka chorób , porzucanie nałogów) , spędzania czasu zgodnie ze swymi preferencjami , rozwoju zainteresowań , osiągania dóbr , które uznaje za szczególnie wartościowe.
Potrzeby transcendencji
Jest to potrzeba rozwijania wysokiej świadomości godzenia przeciwieństw , poczucia jedności i pozoru autonomii , najwyższej integralności , sensu , znaczenia i jedności z wszechświatem. 
W warunkach pracy potrzeby te wiążą się z postrzeganiem umiejętności , możliwością wykazania się kreatywnością , osiągnięciami oraz możliwością wybierania sobie pracy zgodnej z wartościami (np. osoba jest przeciwna pracy w koncernie tytoniowym) oraz Praktyczne zasady motywowania.
Źródła motywacji
Psychologiczne teorie motywacji
Prawa motywowania
Manipulacja w motywowaniu
Trzy główne motywacje
Narzędzia motywacji
Aktywność osobista
Wyzwalanie automotyw
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Działanie stresu
Rodzaje stresu
Jak sobie radzić ze stresem
Strona główna
 Spis treści
Udostępnij na: