Trzy główne motywacje.

Trzy główne motywacje
Motywacja osiągnięć
Pracownikom z dużą potrzebą osiągnięć przydzielaj zadania , które będą dla nich wyzwaniem a jednocześnie zadbaj o to aby cele były realistyczne dla nich  . Ich główną motywacją nie są zewnętrzne nagrody , jednak pochwały i bonusy mogą być dla nich informacją zwrotną .
Motywacja przynależności
Ludzie potrzebujący przynależności będą się lepiej czuli w środowisku nastawionym na współpracę , anie rywalizację . Szukaj dla nich stanowisk związanych ze współpracą z ludźmi a nie izolacją .
Motywacja władzy
Tym , których motywuje władza , daj możliwość kierowania projektami , lub grupami roboczymi . Możesz także zachęcać te osoby do pełnienia roli lidera – mentora wspierającego innych pracowników , ten rodzaj motywacji może być celem samym w sobie , jednak z drugiej strony potrzeba władzy nie musi być zawsze czymś złym .
Źródła motywacji
Psychologiczne teorie motywacji
Prawa motywowania
Manipulacja w motywowaniu
Trzy główne motywacje
Narzędzia motywacji
Aktywność osobista
Wyzwalanie automotyw
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Anty-Stresowy : Parasol ochronny
Działanie stresu
Rodzaje stresu
Jak sobie radzić ze stresem
Strona główna
 Spis treści
Udostępnij na: